Persondatapolitik

Privatlivspolitik for AVANCE SHOPPEN

Senest ændret: 22. maj 2018


Dataansvar

I AVANCE SHOPPEN behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikrer dig en fair og gennemsigtig behandling.

Fælles for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legale) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Den dataansvarlige er vores webudbyder UnoEuro Danmark A/S. På baggrund af vores rolle som databehandler for vores kunder, sikrer vi, at den behandling der foretages hos os, af dine personoplysninger, sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du brug for at finde oplysninger om databehandling hos den dataansvarlige, skal du rette henvendelse til UnoEuro Danmark A/S https://www.unoeuro.com du kan også læse deres vilkår får databehandling.

Har du spørgsmål til AVANCE SHOPPEN’S behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

AVANCE SHOPPEN

John. F. Kennedy Plads 1R, st.

CVR: 27373542

Tlf. nr.: 6087 3387

Mail: kundeservice (Snabel-a) avanceshoppen.dk


Behandling af personoplysninger

I AVANCE SHOPPEN behandler vi følgende personoplysninger:

Oplysninger fra vores kunder:

Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, ordrenummerer

– Korrespondance vedrørende elektronisk kontakt mellem kunden og kundeservice i form at e-mails.

Oplysninger om ansatte:

Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse

– Oplysninger til ansættelses- og lønadministration, herunder lønoplysninger, kontooplysninger, skattekort, uddannelse, anciennitet, bibeskæftigelse, arbejdstid og -opgaver, adgangsnøgler og -kort, ferieafholdelse, sygefravær, barselsfravær, medarbejdergoder, socialsikring, pension, straffeattest, advarsler, påtaler, bortvisning og opsigelse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

– CPR-nummer

AVANCE SHOPPEN behandler som udgangspunkt ikke særlig følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.


Indsamling af oplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv oplyser under registrering og gennemførelse af ordre.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Som databehandlere, benytter vi dine personoplysninger til bestemte formål, og kun ved lovligt grundlag.

Lovlige grunde til behandling er sædvanligvis:

Det er nødvendigt for at kunne gennemføre en ordre for dig

Opfyldelse af lovkrav

Administration af din relation til os eller til vores dataansvarlige

 

Dine oplysninger opbevares af praktiske og administrative hensyn og med henblik på vores kundekartotek.

Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i den periode hvor du har en bruger registreret hos os, efter ophør af din bruger, slettes alle de oplysninger som vi har indsamlet.

Vi videregiver dine almindelige personoplysninger, til vores samarbejdspartnere i forbindelse med forsendelse af dine ordrer, såsom men ikke begrænset til udskrift og registrering af pakkelabels.


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at slette din bruger hos os.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af vores kundekartotek og forsendelser af dine ordrer, sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører.

Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål. Videregives oplysninger til (under)databehandlere, vil der foreligge en databehandleraftale, der forpligter disse til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, der sikrer behandlingen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogførings-loven, opbevarer vi faktureringer af dine ordrer i op til 5 år, også efter sletning af din bruger.


Sikkerhed

Vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.


Brug af cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af ’cookies’. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad, eller hvad du ellers benytter, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

Har du allerede accepteret vores brug af Cookies, har du her mulighed for at tilbagekalde din accept. [wpgdprc_consents_settings_link]Mine indstillinger[/wpgdprc_consents_settings_link], dette kan også gøres manuelt ved at slette cookies i din Browser.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens persondata behandles
  • Ret til at få berigtiget urigtige persondata og begrænset behandlingen
  • Ret til at få slettet persondata – retten til at blive glemt
  • Ret til at gøre indsigelse over, at ens persondata behandles og videregives til f.eks. markedsføringsformål
  • Ret til at kunne få udleveret sine persondata, så de kan overføres til anden udbyder (dataportabilitet)
  • Ret til at tilbagekalde samtykke
  • Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at tage kontakt til os, kontaktoplysninger finder du øverst. Herunder at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ved at slette din bruger.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til at få slettet persondata – retten til at blive glemt

Hvis du har oprettet en bruger hos Avance Shoppen, har du her mulighed for at slette den, samt alt det information vi har indsamlet herom.
Ordre, Kommentarer, Markedsføringsdata såsom cookies mm.

[plugin_delete_me /]

Ret til at kunne få udleveret sine persondata (dataportabilitet)

Hvis du har oprettet en bruger hos Avance Shoppen, har du her mulighed for at få tilsendt en e-mail med alt det information vi har indsamlet herom.
Ordre, Kommentarer, Markedsføringsdata såsom cookies mm.
Anmodning om dataadgang


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.

Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.,


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

  1. udgave, dec 2017.